Vores samarbejdspartnere

Børns Bogvenner er et nyt projekt fra 2200 Godnathistorier, som initieres med følgende partnere:

Nørrebro Bibliotek

Nørrebro Bibliotek har ansvaret for at klæde bogvennerne på rent litteraturfagligt, hjælpe med bestillinger samt at oprette låneaftaler med Bo-Vest, så hverken frivillige bogvenner eller familier bremses og belastes af frygten for bøder.

”Tidligere erfaringer med opsøgende biblioteksarbejde i regi af Bogstartsprojektet (2009-2016) har vist, at det betyder meget at skabe en god relation til familierne, og at det er langt nemmere at gøre i hjemmet end på biblioteket. Hjemme føler familierne sig trygge, og den frivillige Bogven bliver en gæst, man inviterer indenfor på egne præmisser og opleves derfor ikke som en del af ’kommunen’ med de krav og forpligtelser, der som regel følger med.

På trods af at biblioteket er et gratis tilbud, opleves det ofte som en myndighed. Det kan skyldes, at bibliotekerne har forholdsvis høje gebyrer på for sent afleverede lån og bortkomne materialer. Det kan være svært for mange udsatte familier at afkode de skriftlige retningslinjer for hjemlån og bibliotekets kommunikation om hjemkald og overskredne lån.” Trine Bergdahl, bibliotekar.

Nørrebro Bibliotek er en del af Københavns Biblioteker. Udover bøgerne på hylderne til udlån tilbyder de også arrangementer som f.eks. snakkeklubber på forskellige sprog, læseklubber og lektiehjælp.

Du kan læse mere om biblioteket her.

Vores kvarter – Helhedsplanen Sigynsgade

Helhedsplanen Sigynsgade – Vores kvarter stiller mødelokaler og læserum til rådighed for projektet og bistår med at indsamle brugte bøger. Vigtigst af alt for projektets fuldførelse så står familiekoordinator Gina Zacharias for at udvælge familierne i dialog med områdets institutioner og understøtte det første møde mellem børnene og bogvennerne.

“Gennem de sidste tre skoleår, hvor den nye sprogvurdering fra folkeskolernes 0-klasser har været obligatorisk, viser tallene, at vores børn i området klarer sig dårligere og dårligere år efter år. Både når det gælder deres før-skriftelige færdigheder og tale-sproglige færdigheder (Data: SAS VA (dagtilbud) 2018/2019/2020/2021).

Kommunen er meget opmærksom på problematikken, men ved ikke hvordan de skal modvirke den kedelige tendens, hvor også børnenes læse- og skrivefærdigheder går den forkerte retning.

Børns Bogvenner har potentiale til at blive et tilbud, som ikke allerede er implementeret i de igangværende indsatser på området: Bogvennerne kan nå ud til forældrene inden, at deres børn starter i skole og hjælpe dem med at forberede og understøtte  børnenes læse- og skrivefærdigheder, så de ikke allerede fra start er langt bagud.” Babak Elmi, Sekretariatsleder, Helhedsplanen Sigynsgade.