Vores samarbejdspartnere

Nørrebro Bibliotek

Nørrebro Bibliotek har ansvaret for at klæde bogvennerne på rent litteraturfagligt, hjælpe med bestillinger samt at oprette låneaftaler med Bo-Vest, så hverken frivillige bogvenner eller familier bremses og belastes af frygten for bøder.

”Tidligere erfaringer med opsøgende biblioteksarbejde i regi af Bogstartsprojektet (2009-2016) har vist, at det betyder meget at skabe en god relation til familierne, og at det er langt nemmere at gøre i hjemmet end på biblioteket. Hjemme føler familierne sig trygge, og den frivillige Bogven bliver en gæst, man inviterer indenfor på egne præmisser og opleves derfor ikke som en del af ’kommunen’ med de krav og forpligtelser, der som regel følger med.

På trods af at biblioteket er et gratis tilbud, opleves det ofte som en myndighed. Det kan skyldes, at bibliotekerne har forholdsvis høje gebyrer på for sent afleverede lån og bortkomne materialer. Det kan være svært for mange udsatte familier at afkode de skriftlige retningslinjer for hjemlån og bibliotekets kommunikation om hjemkald og overskredne lån.” Trine Bergdahl, bibliotekar.

Nørrebro Bibliotek er en del af Københavns Biblioteker. Udover bøgerne på hylderne til udlån tilbyder de også arrangementer som f.eks. snakkeklubber på forskellige sprog, læseklubber og lektiehjælp.

Du kan læse mere om biblioteket her.

Øbro Jagtvej Bibliotek

Øbro Jagtvej bibliotek og i særdeleshed, deres lånere, understøtter vores virke ved at indsamle flotte brugte børnebøger til vores projekt. Herudover faciliterer Øbro Jagtvej bibliotek vores infomøder for offentligheden. Her deler vi vores erfaringer fra projektets opstart og fortæller interesserede om de mange muligheder for at blive en del af projektet.

Kulturcenter Kildevæld

Disse smukke nybyggede lokaler huser foreningens mange indsamlede bøger. Her kan du fast møde os hver onsdag mellem 12 og 17 til en snak om sprogstimulering, højtlæsning eller afhentning af bogpose. Foran Kildevæld Kulturcenter kan du i øvrigt hele ugen hente gratis børnebøger fra et af vores bogskabe.

Bo-Vita Trivselsindsatsen

Bo-Vita stiller ikke blot mødelokaler og læserum til rådighed for projektet, men bistår også med at bringe gratis bøger ud i boligselskabets mange afdelinger i København. Hver tredje måned flytter et af Børns Bogvenners mobile bogskabe baggård. På den måde kommer vi ud til mange børnefamilier bosat i udsatte boligområder med gratis børne- og ungdomsbøger.

Emma, Susi og Sissel samt en masse flinke gårdmænd og ejendomsfunktionærer hjælper os med indsatsen.

“Gennem de sidste tre skoleår, hvor den nye sprogvurdering fra folkeskolernes 0-klasser har været obligatorisk, viser tallene, at vores børn i området klarer sig dårligere og dårligere år efter år. Både når det gælder deres før-skriftelige færdigheder og tale-sproglige færdigheder (Data: SAS VA (dagtilbud) 2018/2019/2020/2021).

Kommunen er meget opmærksom på problematikken, men ved ikke hvordan de skal modvirke den kedelige tendens, hvor også børnenes læse- og skrivefærdigheder går den forkerte retning.

Børns Bogvenner har potentiale til at blive et tilbud, som ikke allerede er implementeret i de igangværende indsatser på området: Bogvennerne kan nå ud til forældrene inden, at deres børn starter i skole og hjælpe dem med at forberede og understøtte  børnenes læse- og skrivefærdigheder, så de ikke allerede fra start er langt bagud.” Babak Elmi, Sekretariatsleder 2021, Helhedsplanen Sigynsgade.

Øvrige samarbejdsparter

Baba- Fordi far er vigtig
Bydelsmødre
Bold på taget
Daginstitutionen Krible/Krable
Hello Kitchen
Sundhedsplejerskerne Nørrebro/Bispebjerg