Indmeldelse i foreningen

Børns Bogvenner har to typer af medlemskab: Støttemedlemmer, der bidrager økonomisk og Bogvenner, der arbejder frivilligt. Sidstnævnte medlemskab kræver børneattest.

Medlemskab
Børns bogvenner er en frivilligforening bestående af en bestyrelse og menige medlemmer. 
Vi tilbyder vores medlemmer professionelle kurser i bl.a. stemmetræning og højtlæsning, inspirationsaftener om litteratur, fora for videns- og erfaringsdeling om litteraturformidling og læsning i relation til målgruppens særlige behov.

Betaling
Kontingentet koster 100 kroner ved indmeldelse og opkræves herefter årligt via de opgivne betalingskort-oplysninger. De indtastede personoplysninger er sikrede efter persondataloven. Skifter du betalingskort, kan kontingentet ikke længere trækkes automatisk.
Personer uden lønindkomst kan anmode bestyrelsen om betalingsfritagelse. 

Indmeldelse
Du kan indmelde dig som enten støttemedlem eller frivillig via vores selvbetjeningsløsning hos Winkas.

Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen sker ved at sende en mail til bestyrelsens formand eller kasserer.
Se bestyrelsen her.

Vedtægter
Læs foreningens vedtægter.