Mål for Børns Bogvenner

På kort sigt er målet at gøre førskolebørnene i Vores Kvarter til tidlige læsere ved at introducere højtlæsning. Vi forventer at se, at børnenes koncentrations- og lytteevne vil blive forbedret til gavn for skoleparatheden. Børnenes ordforråd og begrebsforståelse vil blive målbart forbedrede. Ligesom børnene vil blive bekendt med selve kulturen, der omgærder læsning og højtlæsning.

Da børnene ikke bare får bøger til låns, men også får deres egne bøger i hjemmet, vil forældre, søskende og familiens netværk også nyde gavn af indsatsen.

Bogpakkerne består af titler, som afspejler børnenes ønsker og interesser. Ligesom de frivillige også bestræber sig på, at børnene stifter bekendtskab med danske og udenlandske klassikere, multikulturel litteratur, som børnene kan spejle sig i, såvel som ny børnelitteratur, så de får en fælles referenceramme med jævnaldrende fra mere sprogstimulerede og boglige hjem.

Hvert år evalueres projektet og forældre og fagpersoner får formidlet inspiration til, hvordan højtlæsning og lystlæsning kan implementeres i hverdagen.


På lang sigt er målet, at projektet fra 2022 bliver forankret i den nye fire-årige helhedsplan for Sigynsgade, og at foreningen 2200 Godnathistorier samtidig opnår flerårig fondsstøtte, så der kan dannes varige relationer mellem børnene og bogvennerne.

En længere projektperiode vil resultere i, at flere københavnerbørn vil kunne blive matchet med en bogven og gradvist få mod på selv at tage ordet i forsamlinger og rutine i og tryghed ved at samtale og læse højt for andre, hvilket vil komme dem til god gavn i skolen og mange, mange andre sociale sammenhænge.