Fonde


Fondsmidler søges!

I 2022 har vi modtaget 60.000 kr. fra Københavns Kommunes §18-midler, 25.000 kr. fra Bo-Vitas Trivselsindsats, 21.000 kr. fra Østerbro Lokaludvalg og 35.000 kr. fra Nørrebro Lokaludvalg.

I 2021 har projektet fået 25.000 kr. i støtte fra Bo-Vest, 20.000 kr. i støtte fra Merkur Fonden og 25.000 kr. fra Nørrebro Lokaludvalg.
Af hjertet tak!