Fonde


Fondsmidler søges!

Vi har pt. ansøgninger ude hos Københavns Kommune omkring §18-midler og Egmont Fonden.

Hjælp til fundraising ønskes.
Foreløbig har vi i 2021 fået 25.000 kr. i støtte fra Bo-Vest, 20.000 kr. i støtte fra Merkur Fonden og tilsagn om 25.000 kr. fra Nørrebro Lokaludvalg.
Af hjertet tak!